...

UiT Norges arktiske universitet

Flere steder Tromsø, Norge
Narvik, Norge
Besøk nettside

Om arbeidsgiveren

c 

UiT virker i skjæringspunktet mellom nordområdenes særegne utfordringer og den grenseløse vitenskapen. I en region preget av rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer. I en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning. UiT Norges arktiske universitet  fra 1.1.2009 er resultatet av en fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (som går tilbake til 1826) og Universitetet i Tromsø (etablert 1968). Vår visjon er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene. Med en beliggenhet på 69 grader nord er UiT verdens nordligste universitet. Universitetet er den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. Beliggenheten gjør det naturlig å fokusere på utvikling av kunnskap om regionens natur, kultur og samfunn. UiT har campuser over hele Tromsøya. Den største delen av virksomheten ligger i Breivika, tre kilometer fra Tromsø sentrum. UiT har ca. 10.000 studenter og om lag 2.500 ansatte. UiTs hovedoppgaver er forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling. Universitetet er et breddeuniversitet som dekker alle typer fag, og det fins mer enn 100 studieprogram å velge mellom. 2013: Universitetet i Tromsø fusjonerer med Høgskolen i Finnmark 1. august, og skifter navn til Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Arbeidsgivers plassering

Oppdag lignende arbeidsgivere

...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 108 åpne stillinger
...
KU Leuven Leuven, Belgia 84 åpne stillinger
...
ETH Zürich Zürich, Switzerland 68 åpne stillinger
...
Ghent University Gent, Belgia 65 åpne stillinger
...
Karolinska Institutet Sverige 52 åpne stillinger
Flere arbeidsgivere

Interessante artikler

...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min lesning
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min lesning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min lesning
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min lesning
Flere stories