...

Universitetet i Oslo

Besøk nettside

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27.000 studenter og 6.000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap. Den største delen av universitetet holder i dag til på Blindern-campusen, som ble utbygget fra 1930-tallet. Det juridiske fakultet holder til i de opprinnelige universitetsbygningene ved Karl Johans gate, mens Det medisinske fakultet ligger på Gaustad og universitetssykehusene i Oslo-området. Universitetet har bygninger spredt over hele det sentrale Oslo.

Universitetet ble grunnlagt i 1811 som Det Kongelige Frederiks Universitet, oppkalt etter kong Frederik VI, den siste dansk-norske unionskongen. Navnet ble endret til Universitetet i Oslo i 1939. Universitetet ble frem til 1939 ofte kalt ”Det Kgl. Frederiks”, og ofte også bare kalt ”Universitetet”, ettersom det var det eneste universitetet i Norge frem til 1946.

Strategi2020

Tiårsperspektivet er valgt fordi forventninger til universitetene vil øke fram til 2020. UiO ønsker å være i forkant og møte denne utviklingen med høye ambisjoner.

Hovedambisjon

Strategiens hovedambisjon er "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste."

De "fem universitetene"

Strategien er inndelt i fem hovedkapitler med 28 delstrategier hvor universitetets klassiske kjerneoppgaver behandles integrert og ikke hver for seg:

 1. Et grensesprengede universitet
 2. Læringsuniversitetet
 3. Et samfunnsengasjert universitet
 4. Et handlekraftig universitet
 5. Det gode universitet

Noen viktige grep

Målet er at UiO skal bidra sterkere i den internasjonale fagutviklingen og til å løse samfunnets utfordringer. Blant de viktigste grepene i Strategi2020 er:

 • økt internasjonalisering
 • mer tverrfaglighet
 • økt vekt på forsknings- og utdanningskvalitet
 • bedre oppfølging av studenter og ansatte
 • bedre ledelse
 • bedre samspill mellom ekstern og egenfinansiert forskning.

Innovasjon ved UiO

UiO medvirker til innovasjon direkte gjennom kommersialisering av forskningsresultater og gjennom samarbeid med eksisterende virksomheter. Det mest betydelige bidraget til innovasjon skjer imidlertid indirekte gjennom utdanning av kandidater, nyskapende forskning og utveksling av kunnskap med næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Arbeidsgivers plassering

Oppdag lignende arbeidsgivere

...
ETH Zürich Zürich, Switzerland 76 åpne stillinger
...
Karolinska Institutet Stockholm, Sverige 49 åpne stillinger
...
OsloMet – Oslo Metropolitan University Oslo, Norge 24 åpne stillinger
...
Silicon Austria Labs (SAL) Graz, Republic of Austria 24 åpne stillinger
...
LUT University Villmanstrand, Finland 20 åpne stillinger
Flere arbeidsgivere

Interessante artikler

Oppdag relaterte jobber

...
Five Post-doctoral or PhD researchers in Land Use & Ecosystem Change Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 3 uker siden
...
Lecturer, Management RMIT International University Vietnam (RMIT Vietnam) 6 dager siden
...
Research Associate (f/m/d) PhD candidate Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 1 måned siden
...
Head of Communications University of Luxembourg 3 dager siden
...
PhD Positions in Cancer Research German Cancer Research Center (DKFZ) 4 måneder siden
Flere jobber