...

Norges Handelshøyskole

Besøk nettside

Om arbeidsgiveren

NHH_hoyblokk480 NHH ble etablert i 1936 og utgjør sammen med SNF og AFF NHH-miljøet, Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. NHH har som mål å være blant de fremste i Europa innen sitt område. Høyskolen har ca. 3300 studenter og rundt 400 ansatte, hvorav over 210 er i vitenskapelige stillinger.

NHHs historie

Norges Handelshøyskole ble til som et resultat av stor og målrettet innsats fra det bergenske næringsliv.

Skolen har vokst fra å være en liten bygning i sentrum til dagens komplette campus rett utenfor Bergen sentrum. Dagens fasiliteter huser nær 4000 studenter og over 400 ansatte. De akademiske programmene har økt fra de opprinnelige toårige Siviløkonomstudiene til i dag å dekke en rekke programmer på bachelor-, master-, Executive MBA- og doktorgradsnivå. Fagmiljøet har vokst fra å omfatte en liten gruppe professorer til å bli en stor akademisk stab.

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Arbeidsgivers plassering

Oppdag lignende arbeidsgivere

...
OsloMet – Oslo Metropolitan University Oslo, Norge 37 åpne stillinger
...
Universitetet i Agder Kristiansand, Norge 24 åpne stillinger
...
BI Norwegian Business School Oslo, Norge 10 åpne stillinger
...
NTNU Trondheim, Norge 7 åpne stillinger
...
VID Specialized University Stavanger, Norge 4 åpne stillinger
Flere arbeidsgivere

Interessante artikler

...
Making a Difference with Green Energy Research at DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) 4 min lesning
...
Memristors – The New Electronics Revolution King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 4 min lesning
...
Unravelling the Mysteries of the Deep Sea NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research 4 min lesning
Flere stories