Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Norges Handelshøyskole
Norges Handelshøyskole
Bergen, Norway

Norges Handelshøyskole

NHH_hoyblokk480 NHH ble etablert i 1936 og utgjør sammen med SNF og AFF NHH-miljøet, Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. NHH har som mål å være blant de fremste i Europa innen sitt område. Høyskolen har ca. 3300 studenter og rundt 400 ansatte, hvorav over 210 er i vitenskapelige stillinger.

NHHs historie

Norges Handelshøyskole ble til som et resultat av stor og målrettet innsats fra det bergenske næringsliv.

Skolen har vokst fra å være en liten bygning i sentrum til dagens komplette campus rett utenfor Bergen sentrum. Dagens fasiliteter huser nær 4000 studenter og over 400 ansatte. De akademiske programmene har økt fra de opprinnelige toårige Siviløkonomstudiene til i dag å dekke en rekke programmer på bachelor-, master-, Executive MBA- og doktorgradsnivå. Fagmiljøet har vokst fra å omfatte en liten gruppe professorer til å bli en stor akademisk stab.