Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i offentlig politikk og administrasjon

2024-10-01 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i offentlig politikk og administrasjon, tilknyttet Institutt for Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, for en periode på tre år (ev. et fjerde år med arbeidsplikt). Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.
Instituttet, som har 15 fast ansatte, har ansvaret for bachelorstudium, masterstudium og ph.d.-program i statsvitenskap. Instituttet har også en stor portefølje innenfor Etter- og videreutdanning (EVU).
Nærmere informasjon om instituttet finner du her.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil være tilknyttet forskningsgruppen styring og ledelse i en offentlig sektor i endring, GOLEP.

Forskningsgruppen arbeider med forskning på offentlig politikk og administrasjon på alle forvaltningsnivåer (kommunal, fylkeskommunal, statlig, og overstatlig) og deres samspill med privat og frivillig sektor. Forskningsgruppen er opptatt av komparative studier på tvers av flere politikkområder, slik som nordiske og internasjonale helsetjenester og høyere utdanning. Kandidaten bør knytte sitt prosjekt opp til forskning i forskningsgruppa.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program, og spesialiseringen offentlig administrasjon. Mer informasjon om doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her:

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad innenfor statsvitenskap/offentlig politikk og administrasjon, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). For mer informasjon, se her
Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse.
  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

 Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. 

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste. 

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en presentasjon av mulige forskningsspørsmål/hypoteser, teoretisk rammeverk og en fremdriftsplan for det foreslåtte ph.d.-prosjektet. En vesentlig del av vurderingen av søkere er kvaliteten på prosjektbeskrivelsen. 

Universitetet er forpliktet til å sikre god veiledning for de vellykkede søkerne. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.10.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Kari Nordstoga Hanssen, seniorrådgiver, tlf. 38 14 16 30, mobil 41 63 72 64, e-post: kari.n.hanssen@uia.no

Arbeidsoppgaver

Tittel
Doktorgradsstipendiat i offentlig politikk og administrasjon
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-06-07
Søknadsfrist
2024-10-01 23:59 (Europe/Oslo)
2024-10-01 23:59 (CET)
Jobbtype
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side