Universitetet i Agder

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap

2024-07-03 (Europe/Oslo)
Lagre jobben

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrettsvitenskap, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, syv masterprogrammer og et PhD-program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving har disse forskningsgruppene: PaHLS: Physical Activity and Health across the LifeSpan, ROPE: Research in Outdoor- and Physical Education og SPADE: Sports Perfomance and Athlete Development Environments. Instituttet er også tungt inne i lærerutdanningen i GLU kroppsøving, lektorutdanningen i idrett, samt BLU og PPU.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal undervise på vår bachelor i idrett, lektorutdanning i idrett og grunnskolelærerutdanning med fordypning i kroppsøving, barnehagelærerutdanningen og eventuelt master i idrettsvitenskap. Det er ønskelig at den som ansettes har kompetanse og kan arbeide innenfor fagområder som barn og unges motoriske vekst og utvikling, samt deltakelse i idrett og/eller læring av tekniske ferdigheter. Vedkommende må også regne med å ha praktisk undervisning i idretter/aktiviteter som for eksempel turn, dans og ballspill. Teoriundervisning i andre idrettsrelaterte emner som for eksempel grunnleggende treningslære er også aktuelt. Veiledning av bachelor- og masterstudenter må påberegnes. Den som ansettes forventes også å drive med forsknings- og utviklingsprosjekter (FOU-prosjekter) av relevans for nevnte fagområder.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller hovedfag i idrettsvitenskap eller fagområde med relevans for utlysningen
 • Erfaring fra relevante FOU-prosjekter
 • Undervisnings- og veiledererfaring fra høgskole/universitet

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stilling som førsteamanuensis har UiA også vedtatt kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stilling som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, primært ved å gjennomføre UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Fakultetet har veileder for sakkyndig komite for søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God teknologikompetanse, gjerne også benyttet/tilegnet gjennom forskning og/eller undervisning
 • Erfaring med fysiologisk testing
 • Erfaring med arbeid med idrettsutøvere
 • Undervisningskompetanse i praktiske idretter/aktivitetslære, fortrinnsvis tekniske idretter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet gjennom aktiv faglig tilstedeværelse
 • Evne til å tenke nytt og innovativt, spesielt med tanke på fremtidens idrettsstudier

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 745 500 – 808 500 brutto pr år, kode 1198 førstelektor, kr 745 500 – 808 500 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 703 500 – 756 000 brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • For stilling som førsteamanuensis: Doktorgradsavhandling og eventuell dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse  
 • For stilling som førstelektor: Profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som førstelektor og dokumentasjon av inntil 10 forsknings- og utviklingsarbeid.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 3. juli 2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Arbeidsoppgaver

Tittel
Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap
Arbeidsgiver
Plassering
Universitetsveien 25 Kristiansand, Norge
Publiseringsdato
2024-05-23
Søknadsfrist
2024-07-03 23:59 (Europe/Oslo)
2024-07-03 23:59 (CET)
Lagre jobben

Flere jobber fra denne arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Disse sidene presenterer sentrale overordnede dokumenter for Universitetet i Agder. Strategidokumentet for Universitetet i Agder ble vedtatt 14. ok...

Besøk arbeidsgiverens side