Din jobbvarsel har blitt opprettet.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Oslo, Norway

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur og industridesign og tildeler titlene PhD, master i arkitektur, master i industridesign og master i landskapsarkitektur. I tillegg tilbyr AHO erfaringsbaserte mastergrader i urbanisme og arkitekturvern. Historie Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har en vel sekstiårig historie. Skolen ble startet rett etter krigen som et "krisekurs" for arkitekter som hadde fått avbrutt sin utdannelse. Tidligere hadde arkitekter i Norge bare blitt utdannet ved NTH i Trondheim. NTH var en polyteknisk høgskole og gjennom hele mellomkrigstida hadde mange arkitekter ivret både for en mer kunstorientert arkitektutdanning lagt til Oslo, der man mente tilgangen på dyktige lærekrefter var størst. Arkitektutdanningen var i begynnelsen en del av Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), men i 1961 ble AHO etablert som selvstendig vitenskapelig høgskole, fra 1968 med lokaler i St. Olavsgt. 4. Skolen flyttet til nye lokaler ved Akerselva i Maridalsveien 29 høsten 2001, og i 2005 endret skolen tittel fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Den første utdanningen i industridesign i Norge ble etablert i 1979 som et toårig etterutdanningskurs. En full utdanning ble startet i 1983. Fra 1989 var denne utdanningen også en del av SHKS, men fra 1996 har Institutt for industridesign vært innlemmet i Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I 2009 endret instituttet navn til Institutt for design. Faglig profil AHOs utdanning, forskning og prosjektutvikling fokuserer på formgiving, og refleksjon om formgiving, gjennom kritikk, historie og teoriutvikling.  Fagtradisjonene har både en eksprerimentell forankring, en kunstnerisk forankring og en produksjonsorientering. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og man arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. Kandidatutdanningene ved AHO er profesjonsutdanninger. Organisering av studiene i studioer og fokus på prosjektarbeid er viktige kjennetegn. AHOs arkitektutdanning har utgangspunkt i en akademimodell der undervisning ved tegnebordet og læring av kunnskapsfag gjennom større prosjektarbeider er det sentrale. Industridesignutdanningen har i større grad vært oppdelt i fag og har fulgt en polyteknisk modell. Arkitektutdanningen er fra høsten 2002 organisert som et gjennomgående undervisningsforløp fram til mastergrad etter fem og et halvt år. Kunnskapsfagene og profesjonaliseringsaspektet ved utdanningen er styrket, samtidig som den konsept- og prosjektorienterte undervisningen er opprettholdt. Utdanningen i industridesign fører fram til en mastergrad etter 5 år. Studieplanen kompletterer en etablert høy profesjonalitet med en stor grad av teoretisk dybde og med kontekstuell forståelse av de samfunnsmessige og kulturelle rammene design skal fungere og tolkes innenfor. Faglig organisering AHO er inndelt i 4 faglige institutter:

  • Institutt for arkitektur
  • Institutt for urbanisme og landskap
  • Institutt for design
  • Institutt for form, teori og historie

Forskerutdanningen er organisert som en egen faglig og administrativ enhet. Det samme er AHOs bibliotek og AHOs verksteder. Forskningen, også den eksternt finansierte, er lagt til instituttene. Forskerutdanningen omfatter omkring 40 doktorgradskandidater som i tillegg til AHOs etablerte fagkrets arbeider med kunstfaglige problemstillinger. AHO har siden høsten 2002 årlig tatt opp 25 studenter innenfor industridesign og 50 studenter innenfor arkitektur. Det totale studentantallet ligger på ca. 650. 40 fagfolk tar nå sin videreutdanning innenfor AHOs masterprogrammer.

2 JOBBER FRA DENNE ARBEIDSGIVEREN

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Plassering Oslo, Norge | Søknadsfrist: aug. 19
Professor / Associate Professor / Researcher in Service Design
About AHO and Institute of Design The Oslo School of Architecture and Design (AHO) is a specialized university and a leading international architecture and design school that provides education within architecture, landscape architecture, urbanism and design. AHOs fields of...